O škole

Historie

hudebkavV září roku 1949 byla v Tanvaldě založena hudební škola.
Na začátku kroniky školy je psáno, že tehdejší Tanvald-Šumburk bylo velice průmyslově rozvinuté město a po odchodu Němců přicházeli na jejich místa lidé z vnitrozemí.

Přibývalo hlasů, aby děti z různých oblastí a škol mohly pokračovat v hudebním vzdělání. Díky tehdejšímu předsedovi MNV panu Miloši Mazánkovi, který s panem učitelem Františkem Černíkem, později prvním ředitelem této školy, vypracoval plán pro výuku, se začalo vyučovat 1. 9. 1949 v bývalé tiskárně v ulici 5. května č. 339. Přihlášeno tehdy bylo 80 žáků.

V průběhu dalších let přibývají učitelé i žáci a z hudební školy se později stává Lidová škola umění.

Po roce 1961 se škola postupně rozšiřuje o detašované třídy ve Smržovce, Josefově Dole a Desné v Jiz. horách.

Od roku 1987 mají žáci možnost navštěvovat výtvarný obor. O tři roky později je otevřen další obor – taneční. Od tohoto roku se stav žáků pohybuje okolo 450.

V roce 1990 dochází ke změně názvu školy. Název Základní umělecká škola je vskutku výstižný, protože škola poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje tak žáky ke studiu na středních školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.zus tanvald

V létě roku 2018 ZUŠ získává budovu po bývalé Obchodní akademii a stěhuje se do nových prostor v klidné části města.