Přípravná hudební výchova (PHV)

Studium v hudebním oboru se řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Tanvald.

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)

Je určena pro děti od 5ti let. Má nanejvýš dva ročníky, probíhá kolektivní formou jednu hodinu týdně. V druhém ročníku ke kolektivní výuce přbývá hodina hry na nástroj nebo sólový zpěv.

Cílem přípravné hudební výchovy je seznámit děti nenásilnou formou se světem hudby, rozvíjet jejich hudebnost, rytmické a sluchové dovednosti, seznámit je s jednotlivými nástroji.

Výuka je zaměřena především na hudebně pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo zpěv.

Vyučující:

Petra Jedličková Šimůnková – PHV, pěvecký sbor, housle

Zuzana Schořovská – PHV, pěvecký sbor, sólový zpěv