Dechové a bicí nástroje

Studium v hudebním oboru se řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Tanvald.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Má nejvýše 2 ročníky a je určeno žákům od 5ti let, ve výjimečných případech mladším. Přípravné studium je zaměřeno na hudebně pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo hlasovou výchovu. Převážně formou hry děti poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Ve druhém ročníku Přípravné hudební výchovy ke kolektivní výuce přibývá hodina hry na nástroj nebo sólový zpěv.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPNĚ

Základní studium I.stupně má 7 ročníků, je určeno žákům od 7mi let. Základní studium II.stupně má 4 ročníky, je určeno žákům od 14ti let.

Studium představuje docházku na vybraný hudební nástroj nebo zpěv v rozsahu určeném rámcovým vzdělávacím programem. Součástí výuky je hodina Hudební nauky, a to od 1.do 5.ročníku I.stupně. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ ( SPD )
Je určeno uchazečům starším 18ti let.

PRONÁJEM (VÝPŮJČKA) HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Vzhledem k tomu, že koupě hudebního nástroje, mnohdy velmi drahého, není jednoduché rozhodnutí, nabízí škola možnost jeho bezplatného zapůjčení (v omezené míře nástroje smyčcové, dechové, kytary, akordeon…). Pokud má škola vhodnou velikost nástroje k dispozici, je pronájem možný až do chvíle, kdy si jsou rodiče jistí, že výuka je perspektivní, a zakoupí žákovi vlastní nástroj. Podmínky pronájmu specifikují příslušná ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.

NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ :

Dechové nástroje :

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na saxofon

Hra na klarinet

Hra na trubku

V rámci studia hry na nástroj – Souborová či komorní hra, Big Band

Bicí nástroje :

Hra na bicí

Vyučující:

Iveta Růtová – příčná flétna, zobcová flétna, flétnové soubory, klavír

Miloslav Šprengr – klarinet, saxofon, bas. kytara, bicí, zobc. flétna, dechové soubory

Karel Maryško – klarinet, saxofon, Big band

Zdeněk Lorenz - trubka, zobcová flétna, hudební nauka