Smyčcové nástroje

Studium v hudebním oboru se řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Tanvald.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Má nejvýše 2 ročníky a je určeno žákům od 5ti let, ve výjimečných případech mladším. Přípravné studium je zaměřeno na hudebně pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo hlasovou výchovu. Převážně formou hry děti poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Ve druhém ročníku Přípravné hudební výchovy ke kolektivní výuce přibývá hodina hry na nástroj nebo sólový zpěv.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPNĚ

Základní studium I.stupně má 7 ročníků, je určeno žákům od 7mi let. Základní studium II.stupně má 4 ročníky, je určeno žákům od 14ti let.

Studium představuje docházku na vybraný hudební nástroj nebo zpěv v rozsahu určeném rámcovým vzdělávacím programem. Součástí výuky je hodina Hudební nauky, a to od 1.do 5.ročníku I.stupně. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ ( SPD )
Je určeno uchazečům starším 18ti let.

PRONÁJEM (VÝPŮJČKA) HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Vzhledem k tomu, že koupě hudebního nástroje, mnohdy velmi drahého, není jednoduché rozhodnutí, nabízí škola možnost jeho bezplatného zapůjčení (v omezené míře nástroje smyčcové, dechové, kytary, akordeon…). Pokud má škola vhodnou velikost nástroje k dispozici, je pronájem možný až do chvíle, kdy si jsou rodiče jistí, že výuka je perspektivní, a zakoupí žákovi vlastní nástroj. Podmínky pronájmu specifikují příslušná ustanovení občanského zákoníku a vnitřní předpis školy.

NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ :

Hra na housle

Hra na violu

Hra na violoncello

V rámci studia hry na nástroj – Souborová či komorní hra

Vyučující:

Šárka Kourková – housle, viola, houslový soubor

Aleš Filip – violoncello, kytara, hudební nauka

Petra Jedličková Šimůnková – housle, PHV, pěvecký sbor

Úspěchy našich žáků v soutěžích:

Krajské kolo soutěže ZUŠ 2017

Krajské kolo soutěže ve smyčcových nástrojích proběhlo v Turnově v pátek 10.3. a konkurence byla obrovská! Velká města s letitou kulturní tradicí, velkými hudebními školami, kde se hudební řemeslo předává z rodičů na děti jako je Liberec, Semily, Turnov, vyslala do soutěže své nejlepší žáky. Celou soutěž, která trvala od rána až do pozdního večera, hodnotila odborná porota v čele s paní prof. Hasilovou z teplické konzervatoře. Přesto se naši žáci mezi ostatními neztratili a přivezli ze soutěže cenné trofeje.

Anna Prašivková – 1.místo ve IV.kategorii hry na housle, Jonáš Černý – 3. místo ve IV.kategorii hry na violoncello, Matěj Friedrich – 3. místo ve III.kategorii hry na housle.

Andulka2IMG_20170323_160528jonas

Okresní kolo soutěže ZUŠ 2017

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje se konalo 15.2. v Jablonci nad Nisou. Naši stateční houslisté a cellista si vedli skvěle! První místa v 0. a I. kategorii získali Ondřej Vajdík, Anička Holcová a Kryštof Bažant. První místa s postupem do krajského kola v Turnově 10.3. získali houslisté Matěj Friedrich a Anna Prašivková a violoncellista Jonáš Černý.
IMG_20170216_140503 Ondra

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře 2016

A.Prašivková, A.Indráčková, J.Černý, V. Drobníková – získal v krajském kole soutěže ZUŠ ve své kategorii 1. místo! Gratulujeme!

bks