Klávesové nástroje

Studium v hudebním oboru se řídí podle ŠVP Základní umělecké školy Tanvald.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Má nejvýše 2 ročníky a je určeno žákům od 5ti let, ve výjimečných případech mladším. Přípravné studium je zaměřeno na hudebně pohybovou výchovu a přípravu ke hře na nástroj nebo hlasovou výchovu. Převážně formou hry děti poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Ve druhém ročníku Přípravné hudební výchovy ke kolektivní výuce přibývá hodina hry na nástroj nebo sólový zpěv.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPNĚ

Základní studium I.stupně má 7 ročníků, je určeno žákům od 7mi let. Základní studium II.stupně má 4 ročníky, je určeno žákům od 14ti let.

Studium představuje docházku na vybraný hudební nástroj nebo zpěv v rozsahu určeném rámcovým vzdělávacím programem. Součástí výuky je hodina Hudební nauky, a to od 1.do 5.ročníku I.stupně. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry.

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ ( SPD )
Je určeno uchazečům starším 18ti let.

NABÍDKA STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ :

Hra na klavír

Hra na elektronické klávesové nástroje

V rámci studia hry na nástroj – čtyřruční hra, komorní hra


Vyučující:

Jana Hanischová – klavír, korepetice v hud.oboru

Jitka Poznarová – klavír, korepetice v hud.oboru

Dagmar Vajdíková – klavír, korepetice v taneč.oboru

Iveta Růtová – klavír, příčná flétna, zobc. flétna

Olga Dohelská – klavír

Hlubučková Aneta – klavír