Hudební obor

umeniStudium v hudebním oboru začíná obvykle přípravnou hudební výchovou (PHV), která je určena pro děti 5ti až 6ti leté.

PHV má nejvýše dva ročníky v závislosti na věku dítěte.
Během prvního roku PHV si děti zvolí vhodný hudební nástroj, např. housle, klavír, keyboard, kytaru, zobcovou flétnu nebo sólový zpěv, aby v roce druhém již mohly začít se studiem nástroje. Děti 7mi leté a starší se hlásí rovnou do prvního ročníku studia ZUŠ. V případě zájmu děti začnou zpívat v přípravném pěveckém sboru.

Na dechové nástroje příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka s možností hry ve školních orchestrech lze přijmout žáky starší i bez přípravného studia na zobcovou flétnu.

Dále je možné se přihlásit samostatně do pěveckého sboru.

ZUŠ Tanvald
Obor hudební

Školní 351
468 41 Tanvald

Tel.: +420 775 557 121
email: zustanvald@volny.cz