Týden otevřených dveří – 5. – 9. června 2017

ZUŠ Tanvald srdečně zve děti a rodiče předškoláků i školáků na týden otevřených dveří v termínu 5.-9. června, každý den od 14 do 17 hodin v obou budovách ZUŠ. Máte možnost dozvědět se více o výuce v nástrojových odděleních či dalších oborech, získat podrobné informace ke specifickým požadavkům hry na jednotlivé hudební nástroje či k požadavkům sborového zpěvu, tanečního, nebo výtvarného oboru. Rovněž můžete navštívit a vidět výuku v praxi, získat povědomí o celkovém chodu školy a jejích akcích, s dětmi vyzkoušet různé hudební nástroje a kontaktovat jednotlivé pedagogy.

Vyučovací dny jednotlivých pedagogů jsou k dispozici na www.zustanvald.cz v záložce učitelé.

Současně v průběhu celého měsíce června probíhá zápis nových žáků do všech oborů ZUŠ Tanvald.

Těšíme se na vás! :-) plakat1